* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Taxi

Số lượng: 4.800
1 0988.81.81.81 550.000.000 viettel Sim taxi Mua sim
2 0979.81.81.81 560.000.000 viettel Sim taxi Mua sim
3 0986.835.835 39.000.000 viettel Sim taxi Mua sim
4 0767.322.322 7.000.000 mobifone Sim taxi Mua sim
5 0939.96.96.96 279.000.000 mobifone Sim taxi Mua sim
6 0964.18.18.18 168.000.000 viettel Sim taxi Mua sim
7 0913.779.779 399.000.000 vinaphone Sim taxi Mua sim
8 0967.369.369 110.000.000 viettel Sim taxi Mua sim
9 09879.09879 99.000.000 viettel Sim taxi Mua sim
10 0989.773.773 68.000.000 viettel Sim taxi Mua sim
11 0943.38.38.38 210.000.000 vinaphone Sim taxi Mua sim
12 0942.29.29.29 155.000.000 vinaphone Sim taxi Mua sim
13 0979.355.355 79.000.000 viettel Sim taxi Mua sim
14 0966.966.966 799.000.000 viettel Sim taxi Mua sim
15 09.6696.6696 155.000.000 viettel Sim taxi Mua sim
16 0974.789.789 399.000.000 viettel Sim taxi Mua sim
17 0984.21.21.21 89.000.000 viettel Sim taxi Mua sim
18 09.15.14.14.14 150.000.000 vinaphone Sim taxi Mua sim
19 0916.456.456 210.000.000 vinaphone Sim taxi Mua sim
20 0948.868.868 245.000.000 vinaphone Sim taxi Mua sim
21 0909.25.25.25 333.000.000 mobifone Sim taxi Mua sim
22 03.6926.6926 7.200.000 viettel Sim taxi Mua sim
23 03.3789.3789 54.000.000 viettel Sim taxi Mua sim
24 08.6935.6935 5.000.000 viettel Sim taxi Mua sim